Fair Wear Foundation
ImageUw kledingleverancier kan lid worden van de Fair Wear Foundation (FWF). De FWF staat voor menswaardige arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. Sinds enkele decennia wordt kleding overwegend geproduceerd in Azië, Noord Afrika en Oost Europa. Het is bekend dat de arbeidsvoorwaarden daar niet in orde zijn. Hoge werkdruk, buitensporige werktijden, geen leefbaar loon en belemmering van vakbonden zijn de meest geregistreerde klachten.
Kledingmerken en -leveranciers kunnen zich bij de FWF aansluiten en onderteken de modelgedragscode die is gebaseerd op de ILO-conventies
Deze eisen gelden voor de gehele productieketen van de aangesloten bedrijven. Dit betekent dat bedrijven ook bij uitbesteding van de productie verantwoordelijk zijn voor de arbeidsomstandigheden waaronder de kleding wordt geproduceerd.
Bedrijven die zich aansluiten bij FWF moeten zich houden aan de gedragscode en ervoor zorgen dat de arbeidsnormen worden nageleefd in de fabrieken die voor hen produceren.

Maatschappelijke organisaties als de NOVIB en de FNV zijn vertegenwoordigd in de FWF, net als de brancheorganisaties Mitex (detailhandel) en Modint (productie). De vertegenwoording van deze organisaties betekent dat alle spelers bij het oplossen van de problemen in de kledingindustrie betrokken zijn


Het onafhankelijke controlesysteem krijgt bij FWF hoge prioriteit.
Vakbonden en maatschappelijke organisaties worden hierbij nauw betrokken. De controle zelf (onaangekondigde bezoeken aan fabrieken, interviews met arbeidsters) wordt uitgevoerd door controle-instanties. Arbeidsters, vakbonden en maatschappelijke organisaties krijgen de mogelijkheid om een klacht in te dienen als de gedragscode niet wordt nageleefd.
De werkwijze van FWF kent enkele beperkingen. Zo is het lidmaatschap van FWF- alleen van toepassing op de kledingindustrie: de productie van textiel en grondstoffen blijft buiten beschouwing. Daarnaast is het FWF lidmaatschap geen garantie voor een milieuvriendelijk productieproces.

Meer over  het FWF lidmaatschap
 
de volgende organisaties zijn in de Fair Wear Foundation vertegenwoordigd 
Image 
Image 
Image 
Image
Image 
Image 
Image 
Image 

 
 
Last Updated ( Tuesday, 24 July 2007 )