Menu Content/Inhalt
Home arrow Meer info arrow vraag uw leverancier
vraag uw leverancier PDF Print E-mail
ImageU kunt als opdrachtgever eenvoudig eisen stellen aan de manier waarop uw kleding wordt gemaakt.
Hieronder volgen de vragen en eisen die u aan uw leverancier in de offerteaanvraag kunt stellen. 
Als inkoper van een particulier bedrijf kunt u zonder meer de eisen stellen die u belangrijk vindt. Als inkoper van een overheidsinstelling of grotendeels door de overheid gesubsidieerde instelling dient u rekening te houden met de wetgeving op het gebied van van openbare aanbesteding


 
 
 
 

1 een volledige gedragscode

Kinderarbeid (eis):
Toon aan dat geen van de door u geleverde goederen is geproduceerd met
gebruikmaking van kinderarbeid, als bedoeld in resolutie 182 van de
International Labour Organisation. Dit geldt voor de totale productieketen.

Arbeidsomstandigheden (wens):
Geef aan wat uw beleid en dat van de producenten is in de sociale aspecten

in de totale productieketen, vooral ten aanzien van de acht basisnormen van
de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), te weten:
  • verbod op kinderarbeid
  • verbod op dwangarbeid
  • verbod op discriminatie van werknemers
  • vrijheid van (vak)vereniging en recht op collectieve arbeidsonderhandelingen
  • betaling van een leefbaar loon
  • buitensporig werk komt niet voor en overwerk wordt gecompenseerd
  • er zijn veilige en gezonde werkomstandigheden
  • arbeiders hebben een wettig arbeidscontract
Hierbij wordt opgemerkt dat bovenstaande aspecten van arbeidsomstandigheden
in samenhang moeten worden gezien. Een beleid dat er op gericht is
kinderarbeid tegen te gaan, maar op hetzelfde moment ouders niet in staat
stelt in vrijheid een leefbaar loon te verdienen, is niet duurzaam.
Toelichting
Een gedragscode moet tenminste de ILO-basisnormen bevatten
zoals hierboven genoemd.
 
 2 onafhankleijke verificatie
 
 
De implementatie van een gedragscode
moet worden geverifieerd door een onafhankelijke organisatie
waarin relevante belanghebbende organisaties zijn vertegenwoordigd
(zoals vakbonden, werkgeversorganisaties en ontwikkelingsorganisaties).
Ook de vakbonden en werkgeversorganisaties in het
productieland moeten bij de implementatie en uitvoering van de
gedragscode betrokken zijn.
De Fair Wear Foundation is een organisatie die aan deze voorwaarden
voldoet. Bovendien heeft de Fair Wear Foundation een
praktische werkwijze voor kledingbedrijven ontwikkeld. Meer
informatie over de Fair Wear Foundation .
Last Updated ( Tuesday, 24 July 2007 )
 
< Prev   Next >