Menu Content/Inhalt
Home arrow Meer info
Groen Licht voor Schone Kleding Archief PDF Print E-mail

GROEN LICHT
Een luchtje aan uw uniform?
DEZE CAMPAGNE IS AFGESLOTEN, BEKIJK HIER DE ORIGINELE CAMPAGNEWEBSITE.

De Schone Kleren Kampagne probeerde tijdens ‘Groen Licht voor Schone Kleren’ bedrijven in het openbaar vervoer zover te krijgen dat zij overstappen op eerlijk gemaakte dienstkleding. Chauffeurs, machinisten, controleurs, ze werden allemaal gevraagd om bij hun werkgever aan te dringen op eerlijk gemaakte dienstkleding.

Velen gaven gehoor aan deze oproep en stuurden een briefkaart aan de kledinginkoper van hun werkgever.

 

Last Updated ( Thursday, 18 December 2008 )
Read more...
 
eerlijke bedrijfskleidng in het openbaar vervoer PDF Print E-mail
Leveranciers die aangesloten zijn bij de Fair Wear Foundation werken op de meest vooruitstrevende manier aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden bij hun kledingproductie
 
Deze bedrijven bestellen hun bedrijfskleding bij een leverancier die is aangesloten bij de Fair Wear Foundation
Image Image
 
 
 
 
 
Last Updated ( Tuesday, 16 December 2008 )
Read more...
 
achtergrond: groen licht voor schone kleding PDF Print E-mail

Betere arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie? Vraag het je baas ! Ongeveer een derde van de beroepsbevolking draagt bedrijfskleding. Deze kleding wordt door de werkgever in grote partijen ingekocht. Als zulke partijen in de toekomst ‘schoon’ worden ingekocht, kan dat echt zoden aan de dijk zetten. De Schone Kleren Kampagne richt haar pijlen daarom nu op het openbaar vervoer.

Read more...
 
groen licht voor schone kleding PDF Print E-mail
Imageop you-tube zijn de volgende filmpjes te zien over de campagne Groen Licht voor Schone Kleding
-Groenlicht bustour door Nederland : bekijk
-Promotiefilmpje van de Belgische Schone Kleren Campagne: bekijk
 
 

 

 

Last Updated ( Monday, 23 July 2007 )
Read more...
 
Schone Kleren in Enschede en Amsterdam PDF Print E-mail

Image

Tijdens de campagne ‘Schone Kleren Gemeenten’ werden gemeentes gevraagd om alleen nog eerlijk geproduceerde werkkleding aan te schaffen. Twintig Nederlandse gemeenten namen een motie aan waarin de inkoop van eerlijk gemaakte werkkleding vastgelegd werd. De gemeente Enschede stapte als eerste geheel over op eerlijke gemaakte kleding.     
Last Updated ( Thursday, 13 November 2008 )
Read more...
 
De inkoper maakt het verschil PDF Print E-mail
ImageAls inkoper kunt u uw leverancier vragen om een gedragscode op te stellen en de uitvoering van de code te laten verifiëren door een onafhankelijke instantie, bijvoorbeeld de Fair Wear Foundation.
Last Updated ( Thursday, 19 July 2007 )
Read more...
 
duurzaam niet duurder PDF Print E-mail
Dat duurzaam zeker niet duurder hoeft te zijn, heeft de aanbesteding in Enschede wel bewezen.
Last Updated ( Thursday, 12 July 2007 )
Read more...
 
Hoe werkt het deelnemerschap? PDF Print E-mail
Een kledingbedrijf kan zich aanmelden voor het deelnemerschap van Fair Wear Foundation. Allereerst accepteert de potentiële deelnemer de door Fair Wear Foundation opgestelde Gedragscode. Fair Wear Foundation beoordeelt volgens duidelijke richtlijnen of de deelnemer zich voldoende inspant om de
Gedragscode te implementeren in hun Management Systeem. Deze inspanning begint bij het door de deelnemer op te stellen werkplan. In dit werkplan staat onder
meer in hoe de toeleverende bedrijven gemonitord  worden. Fair Wear Foundation hanteert een praktische handleiding voor het opstellen van zo’n werkplan. Fair
Wear Foundation levert tevens desgewenst lokale teams van inspecteurs uit ons partnernetwerk. Zij zijn professioneel en zij genieten het vertrouwen van alle betrokkenen.
Na een fabrieksinspectie geeft het team aanbevelingen voor de nodige verbeteringen. Deze liggen veelal op het vlak van veiligheid, gezondheid op de werkplek,
overuren en vakbondsvrijheid. In een periode van drie jaar bouwt de deelnemer de controles en verbeterplannen op bij haar fabrieken of onderaannemers. Deze
vorderingen worden in het jaarverslag gerapporteerd en tevens gepubliceerd op de website. Het deelnemerschap wordt voortgezet zolang de regelmatige externe controle
door Fair Wear Foundation positieve resultaten oplevert.

Last Updated ( Thursday, 12 July 2007 )
Read more...
 
Fair Wear deelnemerschap PDF Print E-mail
Last Updated ( Thursday, 12 July 2007 )
Read more...
 
modelgedragscode PDF Print E-mail
De Gedragscode heeft de volgende hoofdpunten:
Arbeidsnormen die voldoen aan de internationaal erkende standaard van de International Labour Organisation:
Last Updated ( Thursday, 12 July 2007 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Results 1 - 14 of 23