Menu Content/Inhalt
Home arrow Meer info arrow modelgedragscode
modelgedragscode PDF Print E-mail
De Gedragscode heeft de volgende hoofdpunten:
Arbeidsnormen die voldoen aan de internationaal erkende standaard van de International Labour Organisation:
  • geen dwangarbeid
  • geen discriminatie
  • geen kinderarbeid
  • vrijheid van (vak)vereniging en het recht op collectieve arbeidsonderhandelingen
  • een loon dat de basisbehoeften van het gezin dekt
  • geen buitensporig overwerk
  • een gezonde en veilige werkplek
  • een wettig arbeidscontract

·    Het Nederlandse bedrijf voert regelmatig controles uit op de arbeidsomstandigheden bij al zijn leveranciers van kleding en laat zonodig verbeterplannen uitvoeren. Niet alleen de fabrieken die direct leveren aan het Nederlands bedrijf, maar ook hun toeleveranciers voor zover zij kleding produceren worden aan inspecties onderworpen.

·    Met een stapsgewijze aanpak wordt gewerkt aan verbetering aan arbeidsomstandigheden in de fabrieken. Het is meestal niet mogelijk om de arbeidsomstandigheden ineens op het niveau van ILO arbeidsnormen te brengen. 

·    Onafhankelijke verificatie door Fair Wear Foundation van het uitvoeren van de Gedragscode. FWF controleert of de arbeidsomstandigheden in overeenstemming zijn met de arbeidsnormen en of daadwerkelijk verbeteringen worden doorgevoerd. Dit gebeurt door onaangekondigd bezoek aan productiebedrijven, een klachtenprocedure voor werknemers en anderen, en door de boekhouding van het Nederlandse bedrijf te controleren.
 
De volledige gedragscode is opgenomen in het beleidsdocument "Principes en Beleid" van Fair Wear Foundation. Door te klikken kunt u het document downloaden als pdf
Last Updated ( Thursday, 12 July 2007 )
 
< Prev   Next >