Menu Content/Inhalt
Home arrow Meer info arrow Hoe werkt het deelnemerschap?
Hoe werkt het deelnemerschap? PDF Print E-mail
Een kledingbedrijf kan zich aanmelden voor het deelnemerschap van Fair Wear Foundation. Allereerst accepteert de potentiële deelnemer de door Fair Wear Foundation opgestelde Gedragscode. Fair Wear Foundation beoordeelt volgens duidelijke richtlijnen of de deelnemer zich voldoende inspant om de
Gedragscode te implementeren in hun Management Systeem. Deze inspanning begint bij het door de deelnemer op te stellen werkplan. In dit werkplan staat onder
meer in hoe de toeleverende bedrijven gemonitord  worden. Fair Wear Foundation hanteert een praktische handleiding voor het opstellen van zo’n werkplan. Fair
Wear Foundation levert tevens desgewenst lokale teams van inspecteurs uit ons partnernetwerk. Zij zijn professioneel en zij genieten het vertrouwen van alle betrokkenen.
Na een fabrieksinspectie geeft het team aanbevelingen voor de nodige verbeteringen. Deze liggen veelal op het vlak van veiligheid, gezondheid op de werkplek,
overuren en vakbondsvrijheid. In een periode van drie jaar bouwt de deelnemer de controles en verbeterplannen op bij haar fabrieken of onderaannemers. Deze
vorderingen worden in het jaarverslag gerapporteerd en tevens gepubliceerd op de website. Het deelnemerschap wordt voortgezet zolang de regelmatige externe controle
door Fair Wear Foundation positieve resultaten oplevert.

Wat betekent het deelnemerschap
 
 
Met het deelnemerschap van Fair Wear Foundation onderstreept u het belang dat uw onderneming hecht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.  Deelname heeft voor u een aantal duidelijke voordelen; Het is veelvuldig aangetoond dat een verbetering
van de arbeidsomstandigheden ook leidt tot betere beheersing van het productieproces.
De samenwerking tussen de afnemer en de lokale fabrikant in het verbeteringsproces leidt tot een versterking van de relatie met de fabrikant.
Steeds vaker vragen overheden en bedrijven die kleding inkopen om garanties ten aanzien van de arbeidsomstandigheden in de productie. Met het deelnemerschap van Fair Wear Foundation kunt u zich onderscheiden.
Fair Wear Foundation brengt deelnemende bedrijven voor het voetlicht.
Fair Wear Foundation beschermt de reputatie van deelnemende bedrijven, zonodig door hun sociale beleid publiekelijk te verdedigen. Nationaal en Internationaal wordt Fair Wear Foundation erkend als een serieuze en betrouwbare aanpak.
Kortom, samenwerking met Fair Wear Foundation verbetert de betrouwbaarheid van uw productie en het levert een stevig marketing argument; Uw bedrijf heeft een erkende gedragscode die serieus in de praktijk wordt gebracht.

 

Last Updated ( Thursday, 12 July 2007 )
 
< Prev   Next >